Süt Ürünleri Fabrikalarında Ozon Jeneratörü Kullanımı

Maalesef birçok sektörde kimyasal dezenfektanlar o kadar sık kullanılıyor ki, dezenfekte edilerek raf ömrü uzatılmaya çalışılan ürünler, bir başka yönden sağlığımızı tehdit edebiliyor. Her ne kadar bilinçli eller tarafından uygulansa ve uzmanlar tarafından sık sık kontrol edilse de, bu kimyasal dezenfektanların en ufak bir hatada ne kadar etkili olacağını hepimiz tahmin edebiliyoruz.


Süt ve Süt Ürünleri tesisleri sisleme yöntemi kullanarak kimyasal yıkama üniteleri ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyor. Ancak tüm gıda tesislerinde olduğu gibi süt ürünleri tesislerinde de bu işlem kimyasal kalıntıya sebep oluyor. Bu kalıntının temizlenme işleminde kullanılan su, maddi kayıp olarak işletmeye geri dönerken, gereksiz bir sarfiyat olarak dünyamızı kötü etkiliyor. Bu kimyasallar yerine kullanılan ortam temizleyici olan ozon gazı çalışmalarında; üretim sahasında 1 - 1,5 PPM seviyelerinde 30 dakika civarında ozon gazına maruz bırakıldığında virüsleri ve mite, mantar, E-Coli, Coliform gibi bakterileri %99 oranında yok edildiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.Süt ürünleri üreten büyük markalarda; ozon gazı uygulanan alanlarda, toplam mikro-organizma yükünde %90’a varan iyileşme gözlemlenmiştir. Ayrıca ozon gazının salamura suyunda ya da ortam havasında bulunan virüsleri de tamamen etkisiz hale getirdiği gözlemlenmiştir.


Ozon jeneratörleri kullanıcının belirlediği değişkenlere bağlı olarak (salınım süresi, salnım miktarı vb.) istenilen ozon seviyeleri aralığında dezenfeksiyon işlemini periyodik olarak yapar. Dolayısıyla iş yükünü ve gereksiz maddi harcamalara sebep olacak sarfiyatları ortadan kaldırır. Kimyasal kalıntı ve sarfiyat gibi istenmeyen yükleri de ortadan kaldırır.


Ozon gazı dezenfektanı esnasında küf, sporlar, mayalar gibi istenmeyen bakteriler sırasıyla %90, %99 oranında azalmalar meydana gelir. Bu azalma peynir ünitelerinde 0.1 – 10 PPM oranında yapılan çalışmalar sonucunda gözlemlenmiştir. Ayrıca ürün, yapısını bozmadan tekrar yarılanma ömrünü tamamlamıştır. Biyofilm oluşturan bakteriler üzerinde çalışıldığında ise 0.5 PPM ile 10 dakika ozon gazına maruz kalan bakterilerin %99 oranında yok edildiği gözlemlenmiştir.

6 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör